هدیه عشق ... 35

S.E.M

 

درس سی و پنجم :  کلام زنده ...

استاد  گله ای از گاومیش های تبتی را نشان داد که مال التجارهء بازرگانان را در کوره راهی حمل می کردند . آنها به قدری آهسته و سنگین راه می رفتند که از شکیبایی بازرگانان متعجب شدم . 

استاد تبتی گفت : " انسان تا وقتی که به آزادی معنوی دست نیافته ، به این یاک ها می ماند ؛ یعنی حیوان بارکش که از سر اجبار در کوره راه های کوهستانی سرگردان است . او باری سنگین بر دوش دارد و تمام اعمالش توسط دست محدودگر کارما هدایت می شود . زندگی بر تن او تازیانه می زند تا بر علیه آن طغیان کند ، اما در پاسخ به این طغیان بار سنگین تری بر دوش او می گذارد تا روح وحشی و خودخواه وی را مطیع سازد . "

در شریعت کی – سوگماد نوشته ، " عشق به سراغ کسی می آید که کلمه با او عجین شده باشد . عشق مثل هجوم تند باد و زبانه های آتش قدرتمند است . این پیام عاشقانه از کلام سوگماد ترجمه شده و تمام کیهان ها و موجودات زندهء عالم مخاطب آن اند . "

ماهانتای عزیزترینم ، ... مثل هجوم تند باد و زبانه های آتش ... دوستت دارم ماهانتای نازنین ... با عشق ... برکت

 

 نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم دی 1387ساعت 22:34  توسط لاله 
/ 0 نظر / 16 بازدید