هدیه عشق ... 43

S.E.M

 

درس چهل و سوم : کلام روح ...

 

یکی از بزرگترین درس هایی که می توانیم در زندگی بیاموزیم این است که نهایت تلاشمان را بکنیم تا با فردی که با او مشکلی داریم به توافق برسیم .

آزمون هایی که برای ما آسان هستند ، برای دیگران مشکل اند . این ماهیت زندگی است و به این معنی است که ما ، به عنواان انسان ، باید شکیبایی و شفقت را بیاموزیم . چرخ زندگی همیشه در حال چرخیدن است .

هیچ دو انسانی شبیه هم نیستند . هرکدام پیمانی با زندگی دارد که خلاف دیگری است . عشق ، شکیبایی و بخشش را بیاموزید . زیرا آنها راه دستیابی به هماهنگی می باشند . یافتن صلح و آرامش ، بخش بزرگی از زندگی معنوی شماست .

شما با نفرت از دیگران نمی توانید خود را به خدا نزدیک تر کنید . حتی اگر معتقد باشید که خشم شما بر حق است . ارتباط بین روح که شما هستید و خدا ، عشق است و هر جا که عشق خالص وجود دارد ، جایی برای هیچگونه خشمی نیست .

زمانی که به نقطه ای از شکوفایی مان می رسیم که به جای ترس ، خشم و غرور ، با عشق با دیگران رفتار می کنیم ، گام مهمی را برای بازگشت به خانهء خدا برداشته ایم .

 

ماهانتای مهربان شب های درد و تنهایی و ناله هایم ... شب عجیبی دارم ... پر هستم ... سنگین ... لبریز ... سرشار ... همهء حس ها انگار  یک یک به نوبت هر کدام از طرف ای روحم را می درند و تکه پاره می کنند ... درد ... درد ... درد ... و بی رحم ترین احساس ها ... اینجور وقت ها  خوب می دانم که چیزی در من دست و پا می زند و تلاش به دنیا آمدن دارد ... این درد ها دردهای زایش هستند ... این حس ها ... شاید نتیجه این همه از درد به خود پیچیدن تا یکی دو روز مطلبی باشد در لاهو ... یا کتابم ... یا ... نمی دانم ... سرم سنگین هست و دنیا به دورش می چرخد انگار ... قلبم بدجور می زند باز ... کاش عشق ، بود ... دوستت دارم ماهانتای عشق ... مثل همیشه دوستت دارم و دوست دارم همچنان بیشتر و بیشتر و بیشتر دوست داشته شوم  ... برکت

 

 

 

 

 نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 23:41  توسط لاله 
/ 0 نظر / 17 بازدید