هدیه عشق ... 39

S.E.M

 

درس سی و نهم : خلاقیت ، عشق یا قدرت ... " دستورهای بیدارباش معنوی ما "

بسیاری از انسان هایی که در سطح نابالغ ای از وجود به سر می برند ، دوست دارند دیگران را کنترل کنند ، آنان را به انجام دادن کارهای مختلف وادارند ، و معمولا هم برای این کار خود ، توجیه و دلیل خوبی پیدا می کنند .

این افراد همیشه سعی می کنند با نقابی از نیات خیر خواهانه که بر چهره می زنند ، دیگران را تحت کنترل خود در آورند ، در صورتی که در واقع دارند قوانین بزرگتری را زیر پا می گذارند و هیچ احترامی برای حقوق دیگران قائل نیستند .

آنها در ذهن خود چنین تصور می کنند که با این کار می توانند زمینه را برای رسیدن به آرمان خود ، حال هر چه که می خواهد باشد ، فراهم کنند . این یکی از نشانه های عدم بلوغ معنوی است . منظورم این است که می توان کارهایمان را بدون زیر پا گذاشتن حقوق دیگران نیز انجام داد .

استفاده از زور و قدرت مثالی است از عدم عشق خدا در عمل  .

ماهانتای عزیز ... چقدر ساده حتی در همین نوشته هایم برای تو قانون احترام به حقوق و حریم شخصی ام لگد مال می شود ... چقدر آسان ... با بهانه ها و دلیل و توجیه های مختلف ... استفاده از قدرت به جای عشق ... بی هیچ حرمتی ... ماهانتای خوبم مثل پرنده ای هستم که از بس خودش را به در و دیوار کوبیده ، نفس نفس زنان و بی رمق گوشه ای افتاده باشد ... نای تکان خوردن ندارم ... مثل قربانی بوسهء دیوانه سازی هولناک ... کالبدی شده ام انگار بی روح ، بی جان ، بی حس ... یعنی این تخلیه روح و انرژی می تواند نشانه از مرگی ناگزیر پیش از تولدی دیگر باشد ؟؟؟ ... توانایی فکر کردن ، نگاه کردن ، حس کردن ، حتی توان لبخند تلخ همیشگی ام را هم ندارم ... زخم هایم دوباره سر باز کرده اند ... دوباره نیازمند نوازش های مهربان ات هستم که بهترین مرهم این زخم های نامهربان اند ... ماهانتای عشق ... با تمام وجود دوستت دارم ... با عشق ... برکت

 

 

 نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی 1387ساعت 22:43  توسط لاله 
/ 0 نظر / 15 بازدید