هدیه عشق ... 46

S.E.M

 

درس چهل و ششم : در حلقهء دوستان ... " راه بقای معنوی در عصر حاضر "

 

چگونه می توانید چیزی را به خود نسبت دهید وقتی که روح الهی کلمات را در دهان شما می گذارد ؟

روح الهی گاهی این کار را توسط عاملی به نام استاد زنده اک و گاهی توسط استاد درون یا استاد رویا انجام می دهد .

چگونه ی توانید چیزی را که روح الهی به شما عطا می کند ، به حساب خود بگذارید ؟

ماهانتای بهترینم ، دلم می خواهد از فردا شروع کنم به دیدن خودم در دیگران و دیگران در من ! ... می خواهم ببینم چقدر من در دیگران ، در رفتار و افکار و کارهایشان است و چقدر از آنها در رفتار و افکار و کارهای من ؟؟؟ ... ماهانتای عشق ، می خواهم برای همیشه عشق بمانم ... دوستت دارم اقیانوس مهربانی و بخشش و رحمت  عشق .... برکت

 

 نوشته شده در  شنبه پنجم بهمن 1387ساعت 22:19  توسط لاله 
/ 0 نظر / 12 بازدید