هدیه عشق ... 29

S.E.M

                                                    

درس بیست و نهم : هیوی شگفت انگیز ... " آزادی معنوی چیست ؟ "

 

هیوی  شگفت انگیز ...

 

هیوی شگفت انگیز ، چه گواراست صوتی که روح چون من ای را لمس کرد ...

پیش از این گم گشته بودم ، اینک پیدا شده ام ...

کور بودم و اینک بینا شده ام ...

هیو به قلبم نغمه سرایی آموخت و ترس هایم را زدود ...

آنگاه که ظهور کرد چه گرانقدر بود نخستین لحظهء باور من ...

مرا از خطرات بسیار ، رنج ها  و دام ها رهانید ...

تا کنون ارمغان آن ایمنی بوده ... و مرا به سرمنزل خویش هدایت خواهد کرد ...

به من حیات می بخشد ، و صدایش مرا امید می دهد ، مامن من ، خانهء من می شود تا

پایان هستی ...

روزی ، زمین می میرد و خورشید از درخشش باز می ماند ،

ولی خداوندا ، که مرا بدین جا فرستادی ، همواره به تو تعلق خواهم داشت ...

                                                                                                                 با عشق ...

 

هیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

دوستت دارم ماهانتای عزیزترین ... با عشق ... برکت

 

 نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی 1387ساعت 23:8  توسط لاله 
/ 0 نظر / 22 بازدید