هدیه عشق ... 44

S.E.M

 

درس چهل و چهار : هدیهء عاشقانه ... " راه بقای معنوی در عصر حاضر"

شما به شکل خدا آفریده شده اید . این تصویر عشق الهی است . اما به یاد داشته باشید : اگر شما به شکل خدا آفریده شده باشید ، این شامل همسایهء شما و من هم می شود .

برای دیدن و تشخیص دادن هدیهء عاشقانه باید هوشیار بود . این هدایای روح الهی همه روزه بر شما فرو می بارند . در واقع در همین لحظه هزاران هزار هدیهء عاشقانه شما را احاطه کرده اند .

خود شما هم برای دیگران ، یعنی کسانی که با آن ها سرو کار دارید ، موهبتی هستید ، البته تنها در صورتی که بر اساس نور و حقیقت و در جهت رفیع ترین اهداف زندگی عمل کنید.

 

ماهانتای خوبم ... حالم رو که خودت بهتر می بینی ... آب بینی و عطسه هام یک دقیقه بند نیستن ... تمام دل و روده ام از فرط عطسه دارن میان تو دهنم ... این وسط فکر می کنم مثل شهره که نوشته بود دل و روده اش دچار گریپ! شده اند ، من هم فکر می کنم این روحم هست که گریپ شده ! نه دماغ و دهن و دل و روده ام !!! ... با این حال ، با این اوضاع گند روحی ام ، اون قدر بی شعور نیستم که نتونم بخشی از این هزارن هدیه الهی در اطرافم که در تمام لحظه ها مثل هاله ای از عشق من رو در بر گرفته اند رو نبینم ... نمونه اش همین کتاب که خیلی دوستش دارم ... نمونه اش همین نوشتن ها ... نمونه اش موسیقی ... نمونه اش رقص ... نمونه اش خاطره هام هر قدر هم که روز به روز بیشتر و بیشتر ازم دور بشن ... نمونه اش رویاهام که روز به روز بیشتر و بیشتر به من نزدیکتر شدن شون رو با تمام وجود حس می کنم ... نمونه اش گوشه کنار همین زندگی روزمره ، غذا ها ، لباس ها ، فیلم ای که دارم تماشا می کنم و بین فاصله آگهی های تبلیغاتی اش میام و برای دلم و برای تو و برای عشق می نویسم  ... نمونه اش خودم و روح گریپ شده ام !!! و وجودم ، همین بدنم ، چهره ام و موهام که روز به روز بلند و بلند تر می شن مثل موهای لالهء سال ها پیش از شناختن عشق در زندگیم ... نمونه اش خود تو استاد ... شناختن ات ... بودن ات ... حضورت ... و عشق ات ... ممنونم که هستی ... و همیشه هستی ... حتی وقتی خوب نیستم و مثل حالا که روحا اینطور وخیم گریپ شده ام و دارم دنبال بهانه می گردم که بزنم زیر گریه !!! دوستت دارم استاد مهربونم ... تا بی نهایت ... با تمام وجودم ... با عشق ... برکت

 

 نوشته شده در  پنجشنبه سوم بهمن 1387ساعت 23:22  توسط لاله 
/ 0 نظر / 20 بازدید