هدیه عشق ... 61

S.E.M

 

 

درس ستاره های دریایی ...

مردی در کنار ساحل قدم می ز د که پسر بچه ای را دید که چیزهایی را به طرف دریا پرتاب می کرد . او جلوتر رفته و دید که آنها ستاره های دریایی هستند . از پسر پرسید : "چرا این کار را می کنی ؟ " پسر گفت : " زیرا اگر من آنها را به دریا پرت نکنم خواهند مرد . " مرد به طرف ساحل برگشته و دید هزاران هزار ستارهء دریایی در آنجا وجود دارد که به خاطر جزر و مد دریا در آنجا گرفتار شده بودند . گفت : " اما وجود اینها چه معنایی دارد ؟ " پسر اشاره ای به ستاره دریایی موجود در دستش کرد و گفت : " این معنی را می دهد . " مرد گفت : " اما تو که نمی توانی همه آین ستاره های دریایی را نجات بدهی . آنها خیلی زیاد هستند . " پسرک لبخندی زد و گفت : می دانم ولی این یکی را که می توانم نجات بدهم ! و یک ستاره دریایی را به دریا انداخت و این یکی ، و این یکی ، و ... در مکتب اک اگرچه شما یک نفر از اعضای چندین هزار نفری اجتماعی هستید ولی ارتباط شما و استاد درونی تان رو در رو و فردی است . برای او بازگشت شما به عنوان روح به سوی اقیانوس عشق و رحمت ، اهمیت دارد . به همین دلیل ، استاد همیشه به روی ساحل در حال بازگرداندن ستارگان دریایی به سوی اقیانوس است .

همیشه همین حس رو از درک حضورت داشتم ... امیدواری  ... آرامش ... اعتماد ... عشق ... ممنونم استاد مهربونم ... دوستت دارم ... با عشق ... برکت

 

 نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن 1387ساعت 23:49  توسط لاله 
/ 0 نظر / 32 بازدید