هدیه عشق ... 23

S.E.M

 

 

درس بیست و سوم : قوانین معنوی ...

 

خداوند عشق است و عشق خداوند است و عشق عمل خداوند است ...

 

خدا عشق است ...

                              خدا عشق است ...

                                                                                        خدا عشق است ...

                                                      خدا عشق است ...                                        

          خدا عشق است ... 

                                                                       خدا عشق است ...                              

                               خدا عشق است ...

                                                              خدا عشق است ...

خدا عشق است ...

 

ماهانتای یگانه ام ... خدا عشق است و عشق خدا ... به من بیاموز که نه عاشق و نه معشوق ، بلکه  خود عشق باشم ... آن چنان که شایستهء عشق  ... برکت

 

نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم دی 1387ساعت 19:54  توسط لاله 
/ 0 نظر / 18 بازدید