هدیه عشق ... 26

S.E.M

 

 

درس بیست و ششم : هیو در میان ما ... عشق شدن ... " شاهین ها بازمی گردند "

 

خداوند عشق می ورزد ، اما نه به این خاطر که ما لیاقت یا استحقاق آن را داریم .

دلیل ساده اش این است که خداوند عشق است ، بنابراین عشق می ورزد .

 ما روح فردی هستیم ، مخلوق خدا  ، و او عشق می ورزد ، زیرا این ذات اوست .

ما باید به این تجربه نائل آئیم که ما روح فردی ، نیز باید روزی به تکامل وجود معنوی خود نائل آئیم .

ما نیز همچون روح باید عشق شویم .

 ما هرگز خدا نمی شویم ، ولی می توانیم خداگونه شویم .

در چنین حالتی است که ما این کیفیت روح الهی یعنی عشق بدون شرط و وابستگی را با دیگران تقسیم می کنیم .

و این گونه ای از عشق است که حتی اگر دریافت کننده اش چیزی به ما برنگرداند ، باز هم ادامه خواهد یافت ...

 

ممنونم ... و دوستت دارم ماهانتای عشق ... تا بی نهایت ... برکت

 

 نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم دی 1387ساعت 23:22  توسط لاله 
/ 0 نظر / 18 بازدید