هدیه عشق ... 8

 

S.E.M

 

درس هشتم : زندگی غنی تر ، نه آسان تر ... " آزادی معنوی چیست ؟ "

یک نفر از من پرسید ، " چرا من اینقدر رنج می کشم ؟ اکنون که رهرو اک هستم ، بیش از پیش – از جدایی و تنهایی رنج می برم . چرا با گذشت تمام این مدت ، این رنج بیشتر شده است ؟ "  

در پاسخ گفتم : " هر که عشق اش بیش ، رنج اش بیشتر . "

در طریق اک ، من وعدهء زندگی سهل تری را به شما نمی دهم . بلکه در واقع از بسیاری جهات ، زندگی دشوار تر نیز خواهد بود . اما در عین حال غنی تر نیز خواهد بود و شما عشق ورزیدن را خواهید آموخت . حتی با آموختن عشق بیشتر ، رنج زندگی را بیشتر حس خواهید کرد ، چه نسبت به عشق خداوند ، حساسیت بیشتری خواهید یافت و احساس افرادی را که دچار رنج سختی هستند ، بیشتر و بهتر درک خواهید کرد . چه چیز سهل تر از نادانی و بی توجهی نسبت به رنج های دیگران است ؟

زندگی شما بدین گونه بسی ساده تر می شد . اما در چنین شرایطی شما سنگی بیش نبودید و این هدف روح نیست .

شما به عنوان یک انسان باید نسبت به حضور عشق خداوند هشیار تر گردید . آنچه که شما را نسبت به این عشق هشیار می کند چیست ؟ تجربیات زندگی روزمره . تجربیاتی که درس عشق را به شما می آموزند . ما ، رنج را و تغییر را دوست نداریم . اما این ها برکاتی در لباس مبدل هستند . این کیفیات ، ما را الهی تر می کنند .

مردم می گویند : " اکنکار وعدهء ارائه راهی آسان به سوی بهشت نیست . مدعی نیست که بر خلاف اعمالم بخشیده خواهم شد ، بلکه مرا به پذیرفتن مسئولیت اعمالم فرا می خواند و عشقی عظیم تر ، توام با رنجی فزون تر را وعده می دهد . رنجی که محصول آگاهی از عشق برتر است . نمی دانم تحمل آنرا دارم یا نه . "

هر که عشقش بیش ، رنجش بیشتر ...

 

ماهانتای عزیز ، مثل داستان نرم کردن فولاد ... برای اینکه تکه فلزی بی مصرف و به درد نخور نباشم  ناچارم از تحمل ضربه های استادانهء زندگی محکم و محکم تر و محکم تر ... حالا می توانم با خیالی آسوده لبخند بزنم بر همه درد هایی که هر چه شدید تر هستند گواه از عشقی خالص تر دارند ... اگر بهای رنج هایم عشق هست ، با آغوش باز مهیب ترین درد ها را به جان می پذیرم ... باشد که اراده تو انجام شود ... هنوز ... و هنوز ... و همیشه ... دوستت دارم مهربان ... با عشق ... برکت

 

نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387ساعت 23:45  توسط لاله 
/ 0 نظر / 14 بازدید