هدیه عشق ... 21

S.E.M

 

درس بیست و یکم :  عشق اساس زندگی است ...

چگونه یک انسان می تواند حالت روحی انسان دیگری را به قضاوت بنشیند ؟

برای اینکه به تو عشق بورزند ، باید عشق بورزی ، هر کجا یا هر گاه ، زیرا این قانون عشق است .

به هیچ وجه از رحمت الهی بی نصیب نخواهی بود مگر اینکه به عشق و محبتی که هدیه ای برای توست پشت کنی ...

 

ماهانتای عشق ... چند ساعت برای نوشتن این جمله ها گذشته ؟؟؟ ... یک شب سال نوی دیگر ... شبی از جنس شب مرگ دخترک کبریت فروش ... شبی که هر سال برایم بشارت شادی بود از تولد پیامبر عشق ... اما ... امسال هم ... نمی توانم ماهانتای خوبم ... کم می آورم باز ... باز دستهایم می لرزند ... چشم هایم ... قلبم ... نمی توانم ... هر چه می کنم باز صدای نعره هایی در گوشم طنین انداز هستند ... رکیک ترین کلمه هایی که به عمرم شنیده ام در پاسخ عشق ... به عشق ... به عید ... به شب سال نو ... به انسان ها ... به دلخوشی ها ... به زندگی ... به من ... این نعره ها راحتم نمی گذارند ماهانتای مهربانم ... دلم می لرزد ... دستهایم می لرزند ... انگشت هایم می لرزند ... زانوهایم می لرزند ... وجودم می لرزد ... تنهایم نگذار ... لطفا ... دوستت دارم ماهانتای لحظه های ویرانی ام ... با عشق دوستت دارم ... برکت ...

 

نوشته شده در  سه شنبه دهم دی 1387ساعت 23:23  توسط لاله 
/ 0 نظر / 17 بازدید