هدیه عشق ... 15

S.E.M

 

 

درس پانزدهم : مرد و زن ... " دندان ببر "

حتی در مورد مرد و زن جایی که ایثار باشد ، جایی که یگانگی باشد و در اتحاد کامل ، آنجاست که خدا درک می شود ، کاملا در تمام اوقات و در هر عرصه ای از حیات ، در تمام مراتب . نیرو و روحیه عشق حقیقی و فداکاری ماوراء همهء مفاهیم خلقت است . این بدین معنی هم هست که در رنج و شادی باید برای ایثار به دیگران تمایل داشت . عشق خود به تنهایی راه ایثار کردن را می داند ، بدون لزوم به چشمداشتی برای ایثارش .

چیزی نیست که از راه عشق به دست آمدنی نباشد و چیزی نیست که عشق نتواند فدا کند .

ماهانتای عشق ...

 

 نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1387ساعت 23:53  توسط لاله 
/ 0 نظر / 16 بازدید