هدیه عشق ... 7

S.E.M

 

درس هفتم : عشق ، فراسوی همه ... "شریعت کی سوگماد "

درونی ترین قلب آموزش های اک بر مبنای عشق استوار است . این عشق ، جوهره ای الهی است که تمام واقعیت را وحدت می بخشد و همهء روح ها را به هم فرامی خواند .

هرگاه کسی آغاز به جستجوی عشق کند ، آن را خواهد یافت . چنانچه هر گونه شرطی برای عشق ورزیدن قائل شود ، موانع به ظهور خواهند رسید .

هر بشری که انتظار عشق دارد ، باید ابتدا در صدد ایثار عشق برآید . دیگر اینکه باید قادر باشد این ایثار را تحت هر شرایطی به انجام رساند ، چه مورد آزار و سوء استفاده باشد ، چه هدف بدرفتاری و تحمل سختی های این جهان .

عشق به سراغ کسانی که در طلب عشق باشند نمی رود . عشق سهم کسانی است که عشق می دهند . عشق نیروی پیوند دهنده میان روح هایی است که جز خود چیزی برای ایثار به یکدیگر ندارند . عشق یک نیروی مادی نیست بلکه احساس شفقتی عمیق و لطیف است که حکم می کند ، هر گاه آن دیگری طلب کند ، بود و نبود خویش را نثار کند .

ماهانتای خوبم ... جز فرود آوردن سر تعظیم و جز تسلیم و جز عشق حرفی برای گفتن ندارم ... کمکم کن همیشه عشق باشم ... دوستت دارم با عشق ... برکت ...

 

 

 نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آذر 1387ساعت 1:55  توسط لاله 
/ 0 نظر / 13 بازدید