هدیه عشق ... 36

S.E.M

 

درس سی و ششم : عشق پرنده ای است آزاد ...

ببین که چه چیزهای زیادی به جای عشق قالب می شود ! اگر این چیزها عشق هستند نباید بدبختی بیافرینند - این را معیار قرار بده . اگر آنها بدبختی می آفرینند عشق نیستند . پس از شرشان خلاص شو . عشق همیشه شادمانی می آفریند ، هرگز بدبختی به بار نمی آورد - این را همواره به یاد داشته باش و حتی برای یک لحظه هم فراموش نکن .

اما مردم بسیار احمق اند . به جای دور انداختن چیزهای زشتی که لباس عشق بر تن شان پوشانده اند ، آماده اند تا خود عشق را دور بیندازند . این همان کاری است که راهبان و راهبه ها به مدت هزاران سال انجام داده اند . آنان همواره حاضر بودند عشق را دور اندازند ، اما هیچ گاه مایل نبودند حسادت ، مال پرستی ، سلطه گری  و " خود " را دور اندازند . " خود " را حفظ کردند و " عشق "  را دور انداختند .

 ماهانتای عشق ... تا چند دقیقه دیگر دوباره راهی هستم ... تب شدیدی دارم و حالم خوب نیست ... می دونم که همراهم هستی ... مثل همیشه ... دوستت دارم ... با عشق ... برکت

 

 نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387ساعت 21:35  توسط لاله 
/ 0 نظر / 12 بازدید