هدیه عشق ... 57

S.E.M

 

درس پنجاه و هفت : ماهانتا را کشف کنید ... " راه بقای معنوی در عصر حاضر "

این روزها نظام ارزشی بسیار بیماری بر مسند نشسته که دیگر طبق قوانین خدا عمل نمی کند ، بلکه از قوانین بشر پیروی می کند . جایی که مردم دیگر از قانون عشق پیروی نمی کنند ، این قوانین می توانند خیلی عجیب و غریب باشند . آنان از قانون طمع یا قانون "اگر می توانی ... " پیروی می کنند که در اصل همان قانون چشم در برابر چشم است .

 

چشم در برابر چشم ، دندان در برابر دندان قانونی قدیمی است . قانون جدید می گوید : خدا عشق است .

 

تحمیل ارزش های معنوی ما به دیگری نوعی تهاجم به حریم اوست . شاید این همان جایی باشد که دیوار سیمانی در آگاهی ما بالا می رود .

         انسان باید روزی قانون عدالت و مکافات یا قانون کارما را

                    کنار بگذارد و به قانون عشق تأسی کند .

 

دوستت دارم ماهانتای عشق ... با عشق ... با عشق ... با عشق ... برکت

 

 نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387ساعت 22:26  توسط لاله 
/ 0 نظر / 43 بازدید